ระบบเสียงแจ้งเตือนแบบใหม่ การแก้ไขปัญหาไม่มีเสียงเตือน       แจ้งปัญหาการใช้งาน
  เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2024-04-22 06:22:33
2024-04-21 23:22:33 UTC
4.8 3.45°S 81.92°W 10 Near Coast of Northern Peru
2024-04-22 02:05:17
2024-04-21 19:05:17 UTC
5.3 18.36°N 105.62°W 10 Off Coast of Jalisco, Mexico
2024-04-22 01:53:21
2024-04-21 18:53:21 UTC
4.6 23.87°N 121.75°E 10 Taiwan
2024-04-21 23:51:27
2024-04-21 16:51:27 UTC
4.8 15.38°N 93.12°W 96 Near Coast of Chiapas, Mexico
2024-04-21 23:41:08
2024-04-21 16:41:08 UTC
4.7 18.21°N 105.64°W 10 Off Coast of Jalisco, Mexico
2024-04-21 23:35:51
2024-04-21 16:35:51 UTC
5.0 24.12°N 121.69°E 22 Taiwan
2024-04-21 23:34:03
2024-04-21 16:34:03 UTC
4.7 18.17°N 105.74°W 10 Off Coast of Jalisco, Mexico
2024-04-21 21:37:41
2024-04-21 14:37:41 UTC
5.0 13.1°S 166.52°E 10 Vanuatu Islands
2024-04-21 19:03:35
2024-04-21 12:03:35 UTC
4.5 40.52°N 36.25°E 10 Türkiye
2024-04-21 18:59:05
2024-04-21 11:59:05 UTC
5.3 32.01°S 177.75°W 10 South of Kermadec Islands
ข้อมูล : GEOFON  


  เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2024-04-21 00:07:26
2024-04-20 17:07:26 UTC
4.1 18.373°N 95.703°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 236 กม.
2024-04-19 20:32:22
2024-04-19 13:32:22 UTC
3.4 15.194°N 96.638°E 14 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
Near South Coast of Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 256 กม.
2024-04-19 16:05:12
2024-04-19 09:05:12 UTC
2.3 16.924°N 98.712°E 1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
Tambon Mae Kasa, Amphoe MaeSot, Tak
2024-04-19 04:54:18
2024-04-18 21:54:18 UTC
4.1 24.743°N 99.958°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 479 กม.
2024-04-19 01:04:13
2024-04-18 18:04:13 UTC
2.1 20.096°N 98.963°E 7 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 33 กม.
2024-04-19 00:07:01
2024-04-18 17:07:01 UTC
2.7 20.162°N 98.898°E 2 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 42 กม.
2024-04-19 00:02:20
2024-04-18 17:02:20 UTC
2.6 20.118°N 98.968°E 4 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 34 กม.
2024-04-18 21:29:52
2024-04-18 14:29:52 UTC
4.0 24.738°N 99.829°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 478 กม.
2024-04-18 13:34:14
2024-04-18 06:34:14 UTC
3.8 15.370°N 96.574°E 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
Near South Coast of Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.พบพระ จ.ตาก ประมาณ 253 กม.
2024-04-17 06:01:24
2024-04-16 23:01:24 UTC
5.3 11.438°N 92.951°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
Andaman Islands, India Region
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมือง จ.พังงา ประมาณ 695 กม.
2024-04-15 15:39:30
2024-04-15 08:39:30 UTC
4.9 14.784°N 108.048°E 10 ประเทศเวียดนาม
Vietnam
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 347 กม.
2024-04-15 07:08:23
2024-04-15 00:08:23 UTC
3.9 3.167°N 96.365°E 112 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 566 กม.
2024-04-14 18:49:49
2024-04-14 11:49:49 UTC
1.8 19.284°N 101.385°E 5 ประเทศลาว
Laos
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 35 กม.
2024-04-14 15:57:36
2024-04-14 08:57:36 UTC
3.8 3.024°N 97.434°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 499 กม.
2024-04-14 03:36:59
2024-04-13 20:36:59 UTC
3.3 16.260°N 96.558°E 10 ใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา
Near South Coast of Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 221 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด