ระบบเสียงแจ้งเตือนแบบใหม่ การแก้ไขปัญหาไม่มีเสียงเตือน       แจ้งปัญหาการใช้งาน
  เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2023-09-23 15:22:23
2023-09-23 08:22:23 UTC
4.5 37.86°N 36.46°E 10 Turkey
2023-09-23 09:20:13
2023-09-23 02:20:13 UTC
4.5 5.59°S 131.27°E 44 Banda Sea
2023-09-23 08:49:14
2023-09-23 01:49:14 UTC
5.2 50.52°N 156.53°E 98 Kuril Islands
2023-09-22 23:33:20
2023-09-22 16:33:20 UTC
4.9 30.97°N 142.1°E 64 Southeast of Honshu, Japan
2023-09-22 23:19:32
2023-09-22 16:19:32 UTC
5.3 14.95°S 166.94°E 36 Vanuatu Islands
2023-09-22 21:59:18
2023-09-22 14:59:18 UTC
5.7 7.04°S 129.68°E 166 Banda Sea
2023-09-22 19:22:00
2023-09-22 12:22:00 UTC
4.5 24.6°S 179.88°E 514 South of Fiji Islands
2023-09-22 17:14:56
2023-09-22 10:14:56 UTC
4.6 10.07°S 72.89°W 223 Peru-Brazil Border Region
2023-09-22 16:04:41
2023-09-22 09:04:41 UTC
4.9 54.99°N 160.48°W 36 Alaska Peninsula
2023-09-22 15:20:54
2023-09-22 08:20:54 UTC
5.1 25.4°S 179.81°W 422 South of Fiji Islands
ข้อมูล : GEOFON  


  เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2023-09-23 18:49:36
2023-09-23 11:49:36 UTC
4.0 17.094°N 96.348°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 194 กม.
2023-09-23 18:03:34
2023-09-23 11:03:34 UTC
3.9 17.227°N 96.422°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 180 กม.
2023-09-23 17:56:55
2023-09-23 10:56:55 UTC
3.1 21.115°N 99.904°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 75 กม.
2023-09-23 01:58:48
2023-09-22 18:58:48 UTC
1.3 19.562°N 99.006°E 4 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
Tambon Thung Khao Phuang, Amphoe ChiangDao, ChiangMai
2023-09-22 23:52:51
2023-09-22 16:52:51 UTC
1.2 18.910°N 98.728°E 1 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
Tambon Samoeng Tai, Amphoe Samoeng, ChiangMai
2023-09-22 23:51:34
2023-09-22 16:51:34 UTC
1.8 16.841°N 98.654°E 2 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก
Tambon Pha Wo, Amphoe MaeSot, Tak
2023-09-22 20:16:54
2023-09-22 13:16:54 UTC
1.4 19.768°N 99.696°E 1 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
Tambon Chom Mok Kaeo, Amphoe MaeLao, ChiangRai
2023-09-22 20:05:57
2023-09-22 13:05:57 UTC
1.3 19.753°N 99.676°E 3 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
Tambon Dong Mada, Amphoe MaeLao, ChiangRai
2023-09-22 08:48:01
2023-09-22 01:48:01 UTC
4.0 20.975°N 98.526°E 4 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 137 กม.
2023-09-22 08:47:30
2023-09-22 01:47:30 UTC
1.9 19.180°N 99.472°E 2 ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
Tambon Mae Chedi, Amphoe WiangPaPao, ChiangRai
2023-09-22 07:45:49
2023-09-22 00:45:49 UTC
4.7 14.957°N 108.137°E 10 ประเทศเวียดนาม
Vietnam
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ประมาณ 354 กม.
2023-09-22 07:33:57
2023-09-22 00:33:57 UTC
3.9 17.738°N 95.099°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 301 กม.
2023-09-22 06:35:05
2023-09-21 23:35:05 UTC
2.0 17.985°N 99.229°E 2 ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง
Tambon Soem Sai, Amphoe SoemNgam, Lampang
2023-09-22 03:33:52
2023-09-21 20:33:52 UTC
3.2 21.177°N 99.944°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 82 กม.
2023-09-22 02:58:14
2023-09-21 19:58:14 UTC
4.5 3.982°N 96.510°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 482 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด