ระบบเสียงแจ้งเตือนแบบใหม่ การแก้ไขปัญหาไม่มีเสียงเตือน       แจ้งปัญหาการใช้งาน
  เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2023-06-02 12:25:37
2023-06-02 05:25:37 UTC
5.2 12.54°N 144.74°E 10 South of Mariana Islands
2023-06-02 11:31:32
2023-06-02 04:31:32 UTC
5.0 23.91°S 171.98°E 10 Southeast of Loyalty Islands
2023-06-02 06:47:59
2023-06-01 23:47:59 UTC
4.5 3.75°S 101.47°E 43 Southern Sumatra, Indonesia
2023-06-02 05:52:42
2023-06-01 22:52:42 UTC
5.4 11.55°S 166.33°E 50 Santa Cruz Islands
2023-06-02 05:51:30
2023-06-01 22:51:30 UTC
4.9 18.31°N 146.57°E 85 Mariana Islands
2023-06-01 23:00:15
2023-06-01 16:00:15 UTC
4.5 40.91°N 79.34°E 10 Southern Xinjiang, China
2023-06-01 22:27:26
2023-06-01 15:27:26 UTC
4.7 5.82°S 152.03°E 10 New Britain Region, Papua New Guinea
2023-06-01 18:47:14
2023-06-01 11:47:14 UTC
4.7 51.08°N 178.43°W 30 Andreanof Islands, Aleutian Islands
2023-06-01 18:00:59
2023-06-01 11:00:59 UTC
4.7 5.69°S 152°E 10 New Britain Region, Papua New Guinea
2023-06-01 07:05:16
2023-06-01 00:05:16 UTC
5.1 5.77°S 151.91°E 24 New Britain Region, Papua New Guinea
ข้อมูล : GEOFON  


  เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2023-06-01 00:38:12
2023-05-31 17:38:12 UTC
1.9 20.953°N 99.990°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 58 กม.
2023-05-31 21:44:45
2023-05-31 14:44:45 UTC
4.0 24.655°N 96.184°E 3 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 603 กม.
2023-05-31 19:22:14
2023-05-31 12:22:14 UTC
3.9 24.068°N 96.493°E 5 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 533 กม.
2023-05-31 15:23:35
2023-05-31 08:23:35 UTC
4.2 23.436°N 102.508°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 407 กม.
2023-05-31 14:45:06
2023-05-31 07:45:06 UTC
2.1 19.633°N 99.503°E 4 ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
Tambon Mae Phrik, Amphoe MaeSuai, ChiangRai
2023-05-31 14:01:28
2023-05-31 07:01:28 UTC
2.4 21.161°N 99.952°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 81 กม.
2023-05-29 21:09:15
2023-05-29 14:09:15 UTC
2.3 21.178°N 100.031°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 84 กม.
2023-05-29 11:57:42
2023-05-29 04:57:42 UTC
3.8 22.618°N 100.589°E 10 มณฑลยูนนาน, ประเทศจีน
Yunnan, China
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ประมาณ 251 กม.
2023-05-29 09:18:29
2023-05-29 02:18:29 UTC
4.0 13.595°N 95.022°E 10 หมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดีย
Andaman Islands, India Region
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ประมาณ 449 กม.
2023-05-29 07:10:09
2023-05-29 00:10:09 UTC
2.5 21.226°N 99.928°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 88 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด