กรุณากรอกแบบสอบถามท่านพึงพอใจในระบบการแจ้งเตือนรูปแบบใด การแก้ไขปัญหาไม่มีเสียงเตือน       แจ้งปัญหาการใช้งาน
  เหตุการณ์แผ่นดินไหวทั่วโลกล่าสุด (เสียงใหม่ 2023)
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2024-05-27 03:47:09
2024-05-26 20:47:09 UTC
6.5 19.46°S 174.89°W 111 Tonga Islands
2024-05-27 00:31:05
2024-05-26 17:31:05 UTC
4.9 2.83°S 129.51°E 10 Seram, Indonesia
2024-05-26 21:24:08
2024-05-26 14:24:08 UTC
5.3 24.25°S 69.35°W 109 Northern Chile
2024-05-26 14:01:52
2024-05-26 07:01:52 UTC
4.6 21.61°N 143.11°E 312 Mariana Islands Region
2024-05-26 13:17:05
2024-05-26 06:17:05 UTC
5.1 54.44°S 130.5°W 10 Pacific-Antarctic Ridge
2024-05-26 12:05:36
2024-05-26 05:05:36 UTC
4.8 22.04°S 179.44°W 580 South of Fiji Islands
2024-05-26 11:37:10
2024-05-26 04:37:10 UTC
4.6 8.46°N 82.91°W 10 Panama-Costa Rica Border Region
2024-05-26 10:59:18
2024-05-26 03:59:18 UTC
4.8 6.18°N 125.93°E 149 Mindanao, Philippines
2024-05-26 05:23:15
2024-05-25 22:23:15 UTC
6.2 17.11°S 168°E 10 Vanuatu Islands
2024-05-26 03:11:38
2024-05-25 20:11:38 UTC
5.1 8.44°N 82.99°W 10 Panama-Costa Rica Border Region
ข้อมูล : GEOFON  


  เหตุการณ์แผ่นดินไหวภายในประเทศและใกล้เคียงล่าสุด
วัน-เวลา *ประเทศไทย ขนาด Latitude
degrees
Longitude
degrees
ลึก
Km.
บริเวณศูนย์กลาง
2024-05-26 17:58:50
2024-05-26 10:58:50 UTC
2.5 18.871°N 102.44°E 2 ประเทศลาว
Laos
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย ประมาณ 116 กม.
2024-05-26 10:42:30
2024-05-26 03:42:30 UTC
2.2 17.418°N 98.021°E 2 ประเทศเมียนมา
Myanmar
2024-05-26 09:45:22
2024-05-26 02:45:22 UTC
3.7 19.876°N 103.873°E 10 ประเทศลาว
Laos
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ต.หอคำ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ ประมาณ 167 กม.
2024-05-26 07:37:45
2024-05-26 00:37:45 UTC
3.6 21.343°N 99.729°E 5 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 102 กม.
2024-05-26 01:52:49
2024-05-25 18:52:49 UTC
2.7 20.845°N 98.924°E 13 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 107 กม.
2024-05-26 00:24:05
2024-05-25 17:24:05 UTC
2.4 20.313°N 98.242°E 2 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 88 กม.
2024-05-25 07:10:18
2024-05-25 00:10:18 UTC
4.8 3.664°N 95.184°E 41 นอกชายฝั่งตะวันตกทางตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Off West Coast of Northern Sumatra, Indonesia
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 589 กม.
2024-05-23 20:24:07
2024-05-23 13:24:07 UTC
3.0 16.658°N 96.551°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 206 กม.
2024-05-23 04:55:33
2024-05-22 21:55:33 UTC
1.9 19.792°N 99.645°E 2 ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย
Tambon Pong Phrae, Amphoe MaeLao, ChiangRai
2024-05-22 12:27:03
2024-05-22 05:27:03 UTC
4.5 2.587°N 95.71°E 10 ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย
Northern Sumatra, Indonesia
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 660 กม.
2024-05-22 08:03:36
2024-05-22 01:03:36 UTC
2.5 21.02°N 98.548°E 10 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 141 กม.
2024-05-21 10:26:21
2024-05-21 03:26:21 UTC
2.5 18.78°N 97.399°E 2 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 58 กม.
2024-05-21 09:11:38
2024-05-21 02:11:38 UTC
2.6 21.024°N 99.81°E 1 ประเทศเมียนมา
Myanmar
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณ 66 กม.
2024-05-20 02:01:03
2024-05-19 19:01:03 UTC
1.2 18.973°N 99.037°E 4 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
Tambon Mae Faek Mai, Amphoe SanSai, ChiangMai
2024-05-19 18:45:36
2024-05-19 11:45:36 UTC
3.8 21.118°N 102.795°E 10 ประเทศลาว
Laos
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ บ้านน้ำช้าง ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ประมาณ 241 กม.

แผ่นดินไหวในประเทศและใกล้เคียงทั้งหมด